OPPIMISPÄIVÄKIRJA BOOK CREATORILLA

MITÄ?

Book Creatorin avulla oppilas voi esimerkiksi tehdä oppimispäiväkirjaa omasta käsityöprojektistaan aina ideoinnista lopputuloksen arviointiin asti. Book Creatorin löydät osoitteesta https://bookcreator.com. Kirjautuminen vaatii Google tai Office365 -tunnukset.

MITEN?

Oppimispäiväkirjan avulla oppilas voi seurata tavoitteidensa toteutumista sekä kirjata arvioita omasta toiminnastaan. Lisäksi päiväkirjaan voi kirjata työvaiheet ja lisätä kuvia.

Opettaja voi luoda Book Creatoriin oppilaiden tuotoksille yhteisen kirjaston, johon oppilaat pääsevät luomaan oman kirjansa. Tällöin oppilaat voivat myös tutustua toistensa tuotoksiin. Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat luoda omat kirjastonsa ja jakaa ne opettajalle, jolloin vain opettaja pääsee lukemaan oppilaan kirjaa. Ainakaan toistaiseksi itse Book Creatorissa ei ole kommentointimahdollisuutta. Tuotoksen voi halutessaan ladata PDF-muodossa ja tallentaa esimerkiksi Google Driveen, missä opettaja ja vertaiset voivat kommentoida oppilaan tuotosta.

Vinkkauksen lopussa olevalla videolla näytetään, kuinka Book Creatorin käytössä pääsee alkuun. Videolla esitellään myös muita vinkkejä Book Creatorin käytöstä opetuksessa.

MIKSI?

Tehdessään oppimispäiväkirjaa oppilas kehittyy itsearvioinnissa sekä syventää ymmärrystään esimerkiksi käsityön tekemisen jatkumosta. Book Creatorin avulla arviointia voidaan tehdä jatkuvasti ja perehtyen käsityöprosessin moneen osa-alueeseen. Opettajan työtä helpottaa se, että oppilaan työn etenemisen kuvaus ja itsearvioinnit löytyvät kätevästi samasta kokonaisuudesta.

Tämä arvioinnin työkalu vaatii tablettien/tietokoneiden helppoa saatavuutta, mutta on oppilaille motivoivampaa, nopeampaa ja mielekkäämpää kuin paperisten oppimispäiväkirjojen teko.

Tämän vinkin jakoi luokanopettaja Oulusta.

Tutustu muihin arviointivinkkauksiin täällä.

SEURAA ARVIOINTITORIA FACEBOOKISSA
OTA YHTEYTTÄ: arviointitori@gmail.com
Arviointitori on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman KAARO-kehittämishankkeen Oulun osahankkeen ylläpitämä sivusto. Lisää KAARO-verkostosta ja Arviointitori -täydennyskoulutukset löydät KAAROn verkkosivuilta.