kuvin tuettu itsearviointi

MITÄ?

Oppilaan itsearviointi kuvien tukemana. Menetelmällä voidaan havainnoida esimerkiksi koulumotivaatiota sekä oppilaan käsityksiä koulusta, oppiaineista ja itsestä oppijana. Menetelmää voisi kehittää myös yksittäisten oppiaineiden arviointiin.

MITEN?

Oppilaalle annetaan joukko kuvalappuja, joissa on hänelle tuttuja asioita, kuten koulu, kouluaineita, koti, perhe, kaverit, ruoka, ympäristö/luonto, harrastukset, uni, läksyt, lukeminen ja kielet. Oppilas lajittelee laput haluamiinsa lokeroihin; Kartongin vasemmassa laidassa on ”ei niin mieluisat/negatiiviset” (kuva sadepilvestä), keskellä ”ihan ok/neutraalit” (kuva pilvestä) ja oikealla ”mukavat/tykkään/positiiviset” (kuva auringosta). Opettaja voi tarvittaessa ohjata lajittelua kysymyksillä.

Lajittelun jälkeen keskustellaan siitä, miten laput ovat jakautuneet lokeroihin. Jos lappuja on paljon vasemmalla, voidaan pohtia, miksi on näin ja mitä voitaisiin tehdä, että ikävät asiat muuttuisivat ainakin ''ihan ok'' -asioiksi. Samalla opettaja voi kertoa omia havaintojaan oppilaasta kyseisiin asioihin liittyen.

Huoltaja voi osallistua arviointitapahtumaan, mutta se ei ole välttämätöntä.

MIKSI?

Menetelmän avulla käyty keskustelu voi antaa osviittaa opettajalle siitä, mistä oppilas pitää koulussa, missä on haasteita sekä millainen suhde oppilaalla on perheeseen ja kotiin. Se selventää myös oppilaalle itselleen, miten hän asioista ajattelee. Asioiden sanallistaminen jäsentää ja selkeyttää ajattelua.

Tämän vinkin jakoi yliopisto-opettaja ja lastentarhaopettaja Oulusta.

Tutustu muihin arviointivinkkauksiin täällä.

SEURAA ARVIOINTITORIA FACEBOOKISSA
OTA YHTEYTTÄ: arviointitori@gmail.com
Arviointitori on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman KAARO-kehittämishankkeen Oulun osahankkeen ylläpitämä sivusto. Lisää KAARO-verkostosta ja Arviointitori -täydennyskoulutukset löydät KAAROn verkkosivuilta.